Kontakt

+385 99 481 73 73

+385 1 4920 120

info@aj.hr

HR | EN

Publikacije

Odgovornost nakladnika za naknadu nematerijalne štete objavom u medijima (Zakon o medijima), 17.2.2020, mag.iur Anja Juršetić, Zaštita osobnih podataka, (izvor: Verlag Dashöfer)

Zakon o medijima (Nar. nov. br. 59/04, 84/11, 81/13, dalje: ZM) u članku 21. stavku 1. izričito propisuje da za nematerijalnu štetu koja bi nastala trećoj osobi objavom određene informacije u medijima odgovara isključivo nakladnik, a ne novinar, iako je on taj koji prikuplja i obrađuje određenu informaciju za objavu.

Neispravan datum na potvrdi o privremenoj nesposobnosti za rad, Radni odnosi u praksi (izvor: Verlag Dashöfer)

Bilježenje točnog datuma radnikove privremene nesposobnosti za rad u evidenciji radnog vremena, prema sadržaju koji propisuje odredba članka 8. st. 1. toč. 9. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017) – vrijeme nenazočnosti na radu, kao i obračun njegove naknade plaće od prvog dana utvrđene nesposobnosti za rad ovisi u bitnome o tome radi li se o privremenoj nesposobnosti radnika za rad koja je priznata od strane HZZO-a kao ozljeda na radu ili o bolesti/ozljedi koja ne predstavlja ozljedu na radu i o  kojoj se ne obavještava HZZO.

Postupanje poslodavca prilikom otkazivanja ugovora o radu radniku, IUSINFO

Članak obrađuje pitanja postupanja poslodavca prije i tijekom otkazivanja, s naglaskom na način donošenja, obrazloženje i dostavu odluke o otkazu ugovora o radu radniku, sudsku zaštitu prava radnika kao i dokazivanje opravdanosti razloga za otkaz u sudskom sporu, sve kroz prizmu zakonskih normi i aktualne sudske prakse Vrhovnog suda RH i županijskih sudova.

Probni rad – ugovaranje i otkaz, IUSINFO

Autori u članku obrađuju problematiku sklapanja ugovora o radu s ugovorenim probnim radom, postupanje poslodavca prilikom otkazivanja tako sklopljenog ugovora, usporedbu ugovora o radu kod kojih je ugovoren probni rad s ugovorima o radu na neodređeno vrijeme kod kojih probni rad nije ugovoren te sudsku zaštitu prava radnika.