Kontakt

+385 99 481 73 73

+385 1 4920 120

info@aj.hr

HR | EN

Publikacije

RADNE DOZVOLE ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA KOJI SU KLJUČNO OSOBLJE U HRVATSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

U članku objavljenom na našoj web stranici – Publikacije: Osnivanje i poslovanje društva s ograničenom odgovornošću u Republici Hrvatskoj (objava: 01.04.2023.) pisali smo o postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću u Republici Hrvatskoj te naveli kako je to najčešći oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj. Takvo društvo može ga osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje unose uloge u temeljni kapital, a koji iznosi najmanje 2.500,00 EUR s time da se navedeni iznos temeljnog kapitala odnosi isključivo na hrvatske državljane te državljane Europskog gospodarskog prostora, dok za državljane trećih zemalja vrijede posebna pravila.

OSNIVANJE I POSLOVANJE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o. ili društvo) je pravno-ustrojbeni oblik trgovačkog društva koje osniva jedna ili više osoba koje obavljaju djelatnost pod zajedničkim imenom (tvrtkom). Krovni zakon koji pravno regulira ovaj oblik trgovačkih društava jest Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., dalje: ZTD).

HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO – PITANJA I ODGOVORI

KOJI ZAKON UREĐUJE HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO, PRETPOSTAVKE ZA NJEGOVO STJECANJE I PRESTANAK? Hrvatsko državljanstvo, točnije pretpostavke za njegovo stjecanje i prestanak uređuje Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21, dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 8. listopada 1991. godine. Taj se dan u Republici Hrvatskoj obilježava kao spomendan - Dan Hrvatskoga sabora u sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ. Sabor je pritom utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više, kao takva, ne postoji. Ta je značajna odluka Sabora donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij na hrvatsku Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. godine.

Posebno uređenje autorskih prava na računalnim programima, 17.2.2020, mag.iur Anja Juršetić, Zaštita osobnih podataka, (izvor: Verlag Dashöfer)

Autorska prava na računalnim programima štite se Zakonom o autorskim i drugim srodnim pravima (Nar. nov. br.  167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18, dalje: ZASP), a odnose se na zaštitu računalnog programa kao jezičnog djela koje se, sukladno članku 107. stavku 1. ZASP-a, smatra izvornom intelektualnom tvorevinom autora, tj. ispunjava element izvornosti odnosno originalnosti (individualni karakter).

Odgovornost nakladnika za naknadu nematerijalne štete objavom u medijima (Zakon o medijima), 17.2.2020, mag.iur Anja Juršetić, Zaštita osobnih podataka, (izvor: Verlag Dashöfer)

Zakon o medijima (Nar. nov. br. 59/04, 84/11, 81/13, dalje: ZM) u članku 21. stavku 1. izričito propisuje da za nematerijalnu štetu koja bi nastala trećoj osobi objavom određene informacije u medijima odgovara isključivo nakladnik, a ne novinar, iako je on taj koji prikuplja i obrađuje određenu informaciju za objavu.

Neispravan datum na potvrdi o privremenoj nesposobnosti za rad, Radni odnosi u praksi (izvor: Verlag Dashöfer)

Bilježenje točnog datuma radnikove privremene nesposobnosti za rad u evidenciji radnog vremena, prema sadržaju koji propisuje odredba članka 8. st. 1. toč. 9. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017) – vrijeme nenazočnosti na radu, kao i obračun njegove naknade plaće od prvog dana utvrđene nesposobnosti za rad ovisi u bitnome o tome radi li se o privremenoj nesposobnosti radnika za rad koja je priznata od strane HZZO-a kao ozljeda na radu ili o bolesti/ozljedi koja ne predstavlja ozljedu na radu i o  kojoj se ne obavještava HZZO.