Kontakt

+385 99 481 73 73

+385 1 4920 120

info@aj.hr

HR | EN

Pravna rješenja kreiramo i prilagođavamo potrebi klijenta

uvijek gledajući jedan korak ispred

Naš temeljiti i transparentni pristup radu prepoznali su i brojni inozemni klijenti koji su dio svog poslovanja usmjerili i na Republiku Hrvatsku.

Ponosni smo na činjenicu da nam jezične i kulturološke barijere ne stvaraju niti najmanje probleme u komunikaciji s klijentima – dapače, svakodnevno učimo nove stvari koje nam proširuju horizonte i doprinose našoj želji da razbijemo mitove o odvjetništvu kao statičnoj djelatnosti.

Pravna podrška online

Napredovanje tehnologije i konstantno praćenje dinamičnog procesa razvoja informacijske tehnologije koju aktivno koristimo u svakodnevnom radu, ponukalo nas je da ulažemo i u napredovanje pružanja online pravnih usluga.

Pravna podrška

Naš tim

Okupljamo izuzetne pravne stručnjake

Trebate pravnu pomoć? Zakažite sastanak.

Povjerenje i dugosežnu suradnju gradimo na osobnom kontaktu s klijentom.

Vijesti

Osvrt na institute i praksu sudova hrvatskog pravnog sustava

Posebno uređenje autorskih prava na računalnim programima, 17.2.2020, mag.iur Anja Juršetić, Zaštita osobnih podataka, (izvor: Verlag Dashöfer)

Autorska prava na računalnim programima štite se Zakonom o autorskim i drugim srodnim pravima (Nar. nov. br.  167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18, dalje: ZASP), a odnose se na zaštitu računalnog programa kao jezičnog djela koje se, sukladno članku 107. stavku 1. ZASP-a, smatra izvornom intelektualnom tvorevinom autora, tj. ispunjava element izvornosti odnosno originalnosti (individualni karakter).