Kontakt

+385 99 481 73 73

+385 1 4920 120

info@aj.hr

HR | EN

Područja prakse

Rješavanje sporova

 • Zastupanje pred sudovima i drugim nadležnim tijelima
 • Alternativno rješavanje sporova

Nekretnine i gradnja

 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama
 • Dubinska analiza (due diligence) nekretnina
 • Postupci upisa u katastar i zemljišne knjige
 • Razvojni projekti
 • Kupnja i prodaja nekretnina
 • Zakupni odnosi

Radno pravo

 • Zastupanje u radnim sporovima poslodavaca i radnika
 • Menadžerski ugovori
 • Izrada radno-pravnih akata
 • Rad stranaca

Intelektualno vlasništvo i medijsko pravo

 • Zastupanje u postupcima pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo
 • Zastupanje u postupcima zaštite autorskih prava i intelektualnog vlasništva (zaštita patenata, žigova, industrijskog dizajna i zaštićenih biljnih sorti)
 • Sastavljanje autorsko-pravnih i licencnih ugovora

Statusni položaj stranaca u Hrvatskoj

 • Boravak stranaca (kratkotrajni, privremeni i stalni boravak)
 • Stjecanje hrvatskog državljanstva
 • Vize
 • Putne isprave

Naplata potraživanja

 • Zastupanje klijenata u ovršnim postupcima
 • Stečajevi i predstečajne nagodbe
 • Prisilna naplata
 • Europski ovršni nalog

Naknada štete

 • Priprema odštetnih zahtjeva
 • Naknada štete proizašle iz ugovornog odnosa
 • Naknada štete proizašle iz izvanugovornog odnosa
 • Naknada štete proizašle iz radnog odnosa

Ugovorni odnosi

 • Analiza i procjena rizika
 • Ugovorno smanjenje i otklanjanje rizika
 • Tumačenje ugovora i pregovaranje u interesu klijenta
 • Strukturiranje složenih ugovornih odnosa