Kontakt

+385 99 481 73 73

+385 1 4920 120

info@aj.hr

HR | EN

Publikacije

Postupanje poslodavca prilikom otkazivanja ugovora o radu radniku, IUSINFO

Članak obrađuje pitanja postupanja poslodavca prije i tijekom otkazivanja, s naglaskom na način donošenja, obrazloženje i dostavu odluke o otkazu ugovora o radu radniku, sudsku zaštitu prava radnika kao i dokazivanje opravdanosti razloga za otkaz u sudskom sporu, sve kroz prizmu zakonskih normi i aktualne sudske prakse Vrhovnog suda RH i županijskih sudova.

Probni rad – ugovaranje i otkaz, IUSINFO

Autori u članku obrađuju problematiku sklapanja ugovora o radu s ugovorenim probnim radom, postupanje poslodavca prilikom otkazivanja tako sklopljenog ugovora, usporedbu ugovora o radu kod kojih je ugovoren probni rad s ugovorima o radu na neodređeno vrijeme kod kojih probni rad nije ugovoren te sudsku zaštitu prava radnika.