Kontakt

+385 99 481 73 73

+385 1 4920 120

info@aj.hr

HR | EN

RADNE DOZVOLE ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA KOJI SU KLJUČNO OSOBLJE U HRVATSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

U članku objavljenom na našoj web stranici – Publikacije: Osnivanje i poslovanje društva s ograničenom odgovornošću u Republici Hrvatskoj (objava: 01.04.2023.) pisali smo o postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću u Republici Hrvatskoj te naveli kako je to najčešći oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj. Takvo društvo može ga osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje unose uloge u temeljni kapital, a koji iznosi najmanje 2.500,00 EUR s time da se navedeni iznos temeljnog kapitala odnosi isključivo na hrvatske državljane te državljane Europskog gospodarskog prostora, dok za državljane trećih zemalja vrijede posebna pravila.

Naime, državljaninu treće zemlje koji je ključno osoblje može se izdati dozvola za boravak i rad dokaže da:

-        vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 26.544,56 EUR

 

-        u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranog trgovačkog društva su zaposlena na neodređeno i puno radno vrijeme najmanje tri hrvatska državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku

 

-        njegova brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku. 

U slučaju da više državljana trećih zemalja obavlja ključne poslove za istog poslodavca, dozvola za boravak i rad može se izdati ako:

-        vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 26.544,56 EUR

 

-        na svakog zaposlenog državljanina treće zemlje je zaposleno najmanje tri hrvatska državljana na neodređeno i puno radno vrijeme na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku

 

-        njihova brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku. 

 

Državljaninu treće zemlje koji se zapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili obrtu u kojem je jedini vlasnik  može se izdati dozvola za boravak i rad ako:

-        u osnivanje trgovačkog društva ili obrta je uložio 26.544,56 EUR

 

-        na neodređeno i puno radno vrijeme zaposlena su najmanje tri hrvatska državljana, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku

 

-        njegova mjesečna brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku, dok državljanin treće zemlje koji se zapošljava u vlastitom obrtu mora dokazati da iznos ostvaren dohotkom od samostalne djelatnosti iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

Državljanin treće zemlje koji je upisan kao osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva, podružnice ili predstavništva ili upisan kao osnivač trgovačkog društva ili u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % ili u obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %, dužan je regulirati dozvolu za boravak i rad sukladno gore navedenim odredbama, te mu se za isto trgovačko društvo, podružnicu ili predstavništvo ne može izdati dozvola za boravak i rad temeljem pozitivnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.